Diodak Ghost Guitars are limited handmade products and not mass produced .
Diodak Ghost Guitars are in no way affiliated with whomever .
They are inspired by all top name and brand guitars, which we all highly respect.
They are a dedication to all guitars all over the world.

Diodak Ghost Guitars zijn handgemaakt en geen massaproductie.
Diodak Ghost Guitars zijn in geen enkel opzicht verbonden aan welk merk dan ook .
Ze zijn geïnspireerd op alle gitaarmerken die er zijn en die wij respecteren .
Ze zijn een ode aan alle gitaren in de wereld.

Diodak Ghost Guitars are limited handmade products and not mass produced .
Diodak Ghost Guitars are in no way affiliated with whomever .
They are inspired by all top name and brand guitars, which we all highly respect.
They are a dedication to all guitars all over the world.

Diodak Ghost Guitars zijn handgemaakt en geen massaproductie.
Diodak Ghost Guitars zijn in geen enkel opzicht verbonden aan welk merk dan ook .
Ze zijn geïnspireerd op alle gitaarmerken die er zijn en die wij respecteren .
Ze zijn een ode aan alle gitaren in de wereld.